ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

افزایش جایزه خوش حسابی عوارض کسب و پیشه بخاطر کرونا

مورخه: 1399/04/02       کد : 279

 

#بخشنامه

 

همکاران گرامی 

احتراماً، برابر تصویر بخشنامه شماره 10/15049 ن مورخ 1399/3/20 اتاق اصناف تهران به پیوست تصویر نامه شماره 7/9/3866 مورخ 99/3/11 ریاست محترم اتاق اصناف ایران به انضمام تصویر نامه شماره 10/107585 مورخ 99/2/17 شهرداری تهران در خصوص تسریع در اجرای سیاستهای حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران با توجه به شیوع کرونا طبق تصویب صحن شورا در جلسه 1399/2/14 تسهیلاتی از جمله افزایش سالیانه جوایزه خوش حسابی عوارض کسب و پیشه از 10% به 18% و تخصیص 10%جایزه پرداخت بدهی معوقه عوارض کسب و پیشه سنواتی، افزایش ماهیانه جایزه خوش حسابی بهای خدمات مدیریت پسماند از 1/5% به 3% بنا به درخواست اتاق اصناف ایران بتصویب رسیده و پس از سیر مراحل قانونی و ابلاغ آن به شهرداری تهران اجرائی خواهد گردید.

مراتب جهت آگاهی و استفاده همکاران از این تخفیف تسهیلاتی اطلاع رسانی می گردد./

 

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران

 

افزایش سالیانه جایزه خوش حسابی عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری تهران بخاطر شیوع کرونا اتحادیه عکاسان تهران

افزایش سالیانه جایزه خوش حسابی عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری تهران بخاطر شیوع کرونا اتحادیه عکاسان تهران

افزایش سالیانه جایزه خوش حسابی عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری تهران بخاطر شیوع کرونا اتحادیه عکاسان تهران

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

سایت جدید آموزش اتاق اصناف تهران

استعلام از شهرداری در فرآیند صدور و تمدید پروانه کسب

جریمه روزانه اشتغال اتباع خارجی فاقد مجوز کار

شیوع کرونا، عدم نیاز به اخذ گواهی مالیات ماده 186

 


کرونا corona covid19 شهرداری تهران اتحادیه عکاسان تهران عوارض کسب و پیشه عوارض پسماند جایزه خوش حسابی تخفیف شهرداری