ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

جلسه تغییر و تحول اعضای جدید هیئت مدیره 1398

جلسه تغییر و تحول اعضای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران دیماه 1398

مورخه 1398/10/30       کد 243

#اخبار_صنفی

 

همکاران گرامی:

در روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 راس ساعت 11/5 صبح جلسه تغییر و تحول اعضای جدید هیئت مدیره، با حضور جناب آقای ابراهیمی نیا از اتاق اصناف تهران، بهمراه مسئولین مربوطه در اتحادیه برگزار و انجام گردید.

 

اعضای هیئت مدیره جدید اتحادیه :

۱_ آقای زعفر یاوری
*  ریاست اتحادیه

۲_اقای محمد رضا محمدی
* نایب رئیس اول

۳_خانم مرجان محمدی
* نایب رئیس دوم

۴_آقای رحمت اله قادری اصل
* دبیر

۵_آقای مسعود مایانباری
* خزانه دار

۶_آقای پرهیز ارشدی
* عضو هیئت مدیره

۷_آقای محمد خاتم ساز
* عضو هیئت مدیره

۸_آقای محسن کلاته
* بازرس هیئت مدیره

 


 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اعضاء هیئت مدیره

مصوبات هیئت مدیره

تاریخچه هیئت مدیره

اعضاء جدید هیئت مدیره اتحادیه اسفند 1396

 


تغییر و تحول اعضای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران ابراهیمی نیا اتاق اصناف ریاست اتحادیه هیئت مدیره قبلی نایب رییس خزانه دار دبیر بازرس