ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

ابطال کارت مباشرت

 

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- تحویل کارت مباشرت

3- ارائه درخواست ابطال کارت مباشرت

3-ابطال کارت مباشرت

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت مباشرت

فرم های مربوطه کارت مباشرت

تشکیل پرونده کارت مباشرت

تمدید کارت مباشرت

صدور المثنی کارت مباشرت


ابطال کارت مباشرت ابطال کارت مباشرت فیلمبرداری ابطال مباشرت شرایط ابطال شرایط ابطال مباشرت ابطال کارت مباشرت عکاسی ابطال پروانه مباشرت