ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

صدور المثنی

مراحل صدور کارت مباشرت المثنی

 

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- اعلام مفقودی کارت مباشرت از پلیس 10+

3- بررسی مدارک و تایید صدور کارت مباشرت المثنی، توسط هیئت مدیره

3- صدور کارت مباشرت جدید

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت مباشرت

فرم های مربوطه کارت مباشرت

تشکیل پرونده کارت مباشرت

تمدید کارت مباشرت

ابطال کارت مباشرت


صدور المثنی صدور المثنی کارت مباشرت المثنی مباشرت عکاسی المثنی مباشرت فیلمبرداری شرایط صدور المثنی شرایط صدور المثنی مباشرت