ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

ابطال کارت فیلمبرداری

 

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- تحویل کارت فیلمبرداری

3- ارائه درخواست ابطال کارت

3-ابطال کارت فیلمبرداری

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت فیلمبرداری

فرم های مربوطه کارت فیلمبرداری

تشکیل پرونده کارت فیلمبرداری

تمدید کارت فیلمبرداری

صدور المثنی کارت فیلمبرداری


ابطال کارت فیلمبرداری ابطال مجوز عکاسی ابطال مجوز فیلمبرداری ابطال کارت ابطال مجوز مجالس