ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

حق عضویت

ماده 14 قانون نظام صنفی :

افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، مالیات و حق عضویت اتحادیه ذیربط خود را بپردازند.

 

 

حق عضویت سال 1399

*بخشنامه اتاق اصناف تهران:

طبق بخشنامه 1/27922 س اتاق اصناف مورخه 1399/04/29 حق عضویت کلیه رسته های صنفی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران برای سال 1399 طبق جدول اعلامی بشرح ذیل است.

حق عضویت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 1399

 

 

 

حق عضویت سال 1398

*بخشنامه اتاق اصناف تهران:

طبق بخشنامه 1/86103 س اتاق اصناف مورخه 1398/08/18 حق عضویت کلیه رسته های صنفی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران برای سال 1398 به مبلغ 4/125/000 ریال بحروف ( چهارصد و دوازده هزار پانصد تومان ) است.

حق عضویت سال 1398 اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

 

 

حق عضویت سال 1397

*بخشنامه اتاق اصناف تهران:

طبق بخشنامه 1/40570 س اتاق اصناف مورخه 1397/06/17 حق عضویت کلیه رسته های صنفی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران برای سال 1397 به مبلغ 2/750/000 ریال بحروف ( دویست و هفتاد و پنج هزار تومان ) است.

حق عضویت سال 1397 اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

حق عضویت سال 1396

*بخشنامه اتاق اصناف تهران:

طبق بخشنامه 1/79396 س اتاق اصناف مورخه 1395/11/23 حق عضویت کلیه رسته های صنفی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران برای سال 1396 به مبلغ 2/500/000 ریال بحروف ( دویست و پنجاه هزار تومان )است.

 

بخشنامه اتاق اصناف تهران حق عضویت کلیه رسته های صنفی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور جواز کسب

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت مباشرت

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت فیلمبرداری

کلاس آموزش اتاق اصناف

گواهی کدپستی

رسته های صنفی

 

 

 


حق عضویت عکاسی حق عضویت واحد صنفی حق عضویت سالانه حق عضویت اتحادیه حق عضویت اتحادیه عکاسان ماده 14 ق.ن.ص