ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء هیئت مدیره

سال 1398

  1. زعفر یاوری بلوک آباد
  2. محمد رضا محمدی
  3. مرجان محمدی
  4. رحمت اله قادری اصل
  5. مسعود مایانباری
  6. پرهیز ارشدی
  7. محمد خاتم ساز

       ......................................

       * محسن کلاته (بازرس هیئت مدیره)

       ......................................

 

زعفر یاوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398   محمد رضا محمدی نایب رئیس اول اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398

مرجان محمدی نایب رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398   رحمت اله قادری اصل دبیر اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398

مسعود مایانباری خزانه دار اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398   پرهیز ارشدی عضو هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398

محمد خاتم ساز عضو هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398   محسن کلاته بازرس هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران 1398 

 

 

     

 

    

مطالب مرتبط :

----------------------------------

مصوبات هیئت مدیره

تاریخچه هیئت مدیره

جلسه تغییر و تحول اعضای جدید هیئت مدیره

نتایج نشست اتحادیه عکاسان با اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران

اعلام مدارس متخلف

 

 


اعضاء هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره اتحادیه هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران اعضای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران عضو هیئت مدیره اتحادیه