ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

تاریخچه هیئت مدیره

سال 1398

 1. زعفر یاوری بلوک آباد
 2. محمد رضا محمدی
 3. مرجان محمدی
 4. رحمت اله قادری
 5. مسعود مایانباری
 6. پرهیز ارشدی
 7. محمد خاتم ساز
 8. محسن کلاته (بازرس هیئت مدیره)

 

سال 1396

 1. زعفر یاوری بلوک آباد
 2. رحمت اله قادری
 3. سید حمید اصفهانی
 4. سعید فروغی
 5. حسین کیانی
 6. محمد خاتم ساز
 7. اصغر فراهانی
 8. پرهیز ارشدی (بازرس هیئت مدیره)

 

سال 1396

 1. زعفر یاوری بلوک آباد
 2. رحمت اله قادری
 3. سید حمید اصفهانی
 4. سعید فروغی
 5. پرهیز ارشدی (بازرس هیئت مدیره)

 

سال 1394

 1. منوچهر باستانی موغاری
 2.  زعفر یاوری بلوک آباد
 3.  رحمت اله قادری
 4.  علی صادقی
 5.  سید حمید اصفهانی
 6.  مهدی محمدی
 7.  سعید امینی طاری
 8.  پرهیز ارشدی (بازرس هیئت مدیره)

 

سال 1391

 1. منوچهر باستانی موغاری
 2. عباس پوری
 3. علی صادقی
 4. یعقوب نورشید
 5. کریم صفری
 6. رحمت اله قادری
 7. حمیدرضا گودرزی

 

سال 1391

 1. بهرام مهرآیین
 2. عباس پوری
 3. کریم صفری
 4. سید حمید اصفهانی
 5. حمیدرضا گودرزی
 6. یعقوب نورشید

 

سال 1390

 1. بهرام مهرآیین
 2. علی بابائی ماهانی
 3. کریم صفری
 4. یعقوب نورشید
 5. سید حمید اصفهانی
 6. علی صادقی
 7. حمید رضا گودرزی

 

سال 1386

 1. رضا عابدی
 2. خسرو امینی
 3. زعفر یاوری بلوک آباد
 4. سید رضا بابائی
 5. یعقوب نورشید

 

سال 1381

 1. زعفر یاوری بلوک آباد
 2. سیدرضا بابایی
 3. بهرام مهرآیین
 4. سیدابوالحسن حسینی
 5. یعقوب نورشید

 

سال1377

 1. داود آزاده رنجبر
 2. اکبر یگانه ریخته گر
 3. خسرو امینی
 4. یعقوب نورشید
 5. رضا عابدی

 

سال 1373

 1. خسرو امینی
 2. داود آزاده رنجبر
 3. پرهیز ارشدی
 4. رضا عابدی
 5. یعقوب نورشید

 

سال 1368

 1. داود آزاده رنجبر
 2. خسرو امینی
 3. رضا عابدی
 4. احمد کبیری
 5. سید جمال الدین مصباح طباطبایی
 6. بارکیو آقامالیان
 7. پرهیز ارشدی

 

سال 1364

 1. حسین علاقمند
 2. محمد اختیارالدینی
 3. محمود افهمی
 4. حسین طلوعی
 5. حسین بلوری

 

سال 1360

 1. سید محمد علی طباطبایی
 2. حسین طلوعی
 3. محمد اختیارالدینی

 

سال 1357

 1. محمد پناهنده
 2. عبداله مشتعل
 3. سید محمد تقی ناجی
 4. یرواند میکایلیان
 5. حبیب زعفری
 6. محمود پاکزاد
 7. شکراله رفیعی
 8. فخرالدین فخرالدینی
 9. محمد زرفشان
 10. منصور مرجانی
 11. یعقوب نورشید
 12. حسین بلوری

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اعضاء هیئت مدیره

مصوبات هیئت مدیره

جلسه تغییر و تحول اعضای جدید هیئت مدیره

آرشیو اخبار

آرشیو اطلاعیه ها

 


تاریخچه هیئت مدیره هیئت مدیره تاریخچه هیئت مدیره اتحادیه تهران اعضای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران تاریخچه هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران