اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران
  ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اسامی اعضای کمیسیون بازرسی سال 1399

مورخه : 1399/09/22       کد 306

 


همکاران گرامی
 
با سلام 
احتراماً،بدینوسیله اسامی اعضای کمیسیون بازرسی اتحادیه و بازرسان افتخاری ، جهت آگاهی همکاران اطلاع رسانی میگردد. خواهشمندیم پس از رویت کارت شناسایی معتبر، نسبت به همکاری با این بازرسان اقدام لازم را مبذول فرمایید.

 

اعضاء کمیسیون بازرسی اتحادیه

۱_آقای حسینعلی قنبری
سمت :  رئیس کمیسیون 

۲_آقای کرامت یوسف زاده
سمت : نایب رئیس کمیسیون 

۴_خانم فاطمه جهانگیری
سمت : دبیر کمیسیون 

۴_آقای رحمت اله قادری
سمت : عضو کمیسیون 

۵_آقای پرهیز ارشدی
سمت : عضو کمیسیون 
 

                

اسامی بازرسین افتخاری اتحادیه:


 ۱_آقای تقی شیرازی

 ۲_آقای امیر شیاری

 ۳_آقای علیرضا هفت لنگ

 ۴_آقای ابوالقاسم مزروعی

 ۵_آقای امیر فرجی

 ۶_آقای محمود بکمحمدی

 ۷_آقای محمد نوری

۸_ خانم اعظم نوروزی

 ۹_آقای امیر سلیمی

 ۱۰_خانم آزاده شفاء

۱۱-آقای علی پارسی

۱۲-آقای محمد رضا محلاتی

۱۳-آقای قربانعلی بهرامی

۱۴-خانم آرزو پیران

 

روابط عمومی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران


بازرسان اتحادیه کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان تهران بازرسی اصناف بازرسان افتخاری روابط عمومی رئیس کمیسیون کارت بازرسی