ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی عکاسان تهران

مورخه 1399/03/31       کد 276

 

روزنامه اطلاعات- شنبه 31 خرداد1399- سال نودوچهارم- شماره 27583- صفحه 9

 

 

#شرکت_تعاونی

*آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی عکاسان تهران

 تاریخ و ساعت مجمع:
ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹

محل برگزاری مجمع:
اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران،واقع در خیابان اسکندری شمالی خیابان شهید طوسی پلاک ۱۰۴

دستور جلسه:
طبق شرح مندرج در آگهی روزنامه

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی عکاسان تهران

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی عکاسان تهران
 


شرکت تعاونی تعاونی عکاسان تهران اتحادیه عکاسان تهران مجمع عمومی عادی مجمع سالیانه شرکت تعاونی دستور جلسه انتخاب بازرس شرکت تعاونی