ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

صدور المثنی

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- اعلام کتبی مفقودی

3- اعلام مفقودی کارت فیلمبرداری از پلیس 10+

4- تکمیل فرم درخواست کارت فیلمبرداری

5- صدور و تحویل کارت فیلمبرداری به مدیر واحد صنفی

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت فیلمبرداری

فرم های مربوطه کارت فیلمبرداری

تشکیل پرونده کارت فیلمبرداری

تمدید کارت فیلمبرداری

ابطال کارت فیلمبرداری


مدارک صدور المثنی شرایط صدور المثنی المثنی کارت فیلمبرداری المثنی کارت عکاسی شرایط المثنی مجوز فیلمبرداری صدور المثنی