اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران
  ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء کمیسیون بازرسی

  1. آقای حسینعلی قنبری ( رئیس کمیسیون )
  2. آقای کرامت یوسف زاده (نایب رئیس کمیسیون )
  3. خانم فاطمه جهانگیری (دبیرکمیسیون )
  4. آقای رحمت اله قادری (عضو کمیسیون )
  5. آقای پرهیز ارشدی (عضو کمیسیون )

 

                

لیست بازرسین افتخاری اتحادیه:

 -1آقای تقی شیرازی

 -2آقای امیر شیاری

 -3 آقای علیرضا هفت لنگ

 -4آقای ابوالقاسم مزروعی

 -5آقای امیر فرجی

 -6آقای محمود بکمحمدی

 -7آقای محمد نوری

-8 خانم اعظم نوروزی

 -9آقای امیر سلیمی

 -10خانم آزاده شفاء

11-آقای علی پارسی

12-آقای محمد رضا محلاتی

13-آقای قربانعلی بهرامی

14-خانم آرزو پیران

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اولین جلسه کمیسیون بازرسی سال 1397

جلسه کمیسیون بازرسی 1396/11/15

فراخوان جذب نیروی بازرس افتخاری

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون بازرسی

اخبار و مصوبات کمیسیون بازرسی

 

 


کمیسیون بازرسی اعضاء کمیسیون کمیسیون بازرسی عکاسان اعضاء کمیسیون اتحادیه بازرسی اتحادیه بازرسی اصناف بازرسی صنوف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان تهران