ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

تمدید کارت مباشرت

 

1- داشتن اعتبار جواز کسب واحد صنفی (شرایط  تمدید جواز کسب)

2- حضور مدیر واحد صنفی بهمراه فرد متقاضی کارت مباشرت

3- تکمیل فرم کارت مباشرت توسط مدیر واحد صنفی و متقاضی

4- در صورت تغییر مباشر و معرفی فرد جدید  (شرایط صدور کارت مباشرت جدید )

5- بررسی مدارک و تایید تمدید کارت مباشرت، توسط هیئت مدیره

6- تمدید کارت مباشرت جدید

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت مباشرت

فرم های مربوطه کارت مباشرت

تشکیل پرونده کارت مباشرت

ابطال کارت مباشرت

صدور المثنی کارت مباشرت

 


تمدید مباشرت شرایط تمدید مباشرت تمدید مباشرت عکاسی تمدید مباشرت فیلمبرداری شرایط تمدید شرایط تمدید مباشرت عکاسی تمدید کارت مباشرت