ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء کمیسیون بازرسی

  1. سید جواد موسوی
  2. سید عبدالرسول حسینی
  3. مجید توکلی
  4. جواد باباوند
  5. سپیده اسلامیان
  6. رحمت اله قادری

 

          سید جواد موسوی رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران            سید عبدالرسول حسینی نایب رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

           رحمت اله قادری نایب رئیس اول اتحادیه و عضو کمیسیون بازرسی          سپیده اسلامیان دبیر کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

        

           جواد باباوند گبلو عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران            مجید توکلی عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

 

لیست بازرسین افتخاری اتحادیه:

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اولین جلسه کمیسیون بازرسی سال 1397

جلسه کمیسیون بازرسی 1396/11/15

فراخوان جذب نیروی بازرس افتخاری

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون بازرسی

اخبار و مصوبات کمیسیون بازرسی

 

 


کمیسیون بازرسی اعضاء کمیسیون کمیسیون بازرسی عکاسان اعضاء کمیسیون اتحادیه بازرسی اتحادیه بازرسی اصناف بازرسی صنوف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان تهران