ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء کمیسیون بازرسی

  1. سید جواد موسوی
  2. سید عبدالرسول حسینی
  3. مجید توکلی
  4. جواد باباوند
  5. سپیده اسلامیان
  6. رحمت اله قادری

 

          سید جواد موسوی رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران            سید عبدالرسول حسینی نایب رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

           رحمت اله قادری نایب رئیس اول اتحادیه و عضو کمیسیون بازرسی          سپیده اسلامیان دبیر کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

        

           جواد باباوند گبلو عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران            مجید توکلی عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

 

لیست بازرسین افتخاری اتحادیه:

عباس عقیقیان بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97عباس ترابی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97علیرضا هفت لنگ بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

علیرضا محسنی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97امیر فرجی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97امیر شیاری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

فاطمه جهانگیری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97فتانه فرید بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97قربانعلی بهرامی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

حمید شریف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97حسن توکلی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97حسینعلی قنبری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

خسرو گودرزی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97اسماعیل شامانی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97جواد گل آقایی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

کرامت یوسف زاده بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97مجید گلباری مهدی پور بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97مرجان محمدی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

محمد باقر جلالی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97محمد رضا محلاتی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97محمد سنگ سفیدی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

محمد تقی شیرازی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97محسن اسداللهی  بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97محسن کلاته بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

مرتضی شادمان بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97ناصر کاردار بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97رمضانعلی منصوری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97صفرعلی غفاری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97سمیه پاک نیت بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97یداله زندی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

ابوالقاسم مزروعی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اولین جلسه کمیسیون بازرسی سال 1397

جلسه کمیسیون بازرسی 1396/11/15

فراخوان جذب نیروی بازرس افتخاری

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون بازرسی

اخبار و مصوبات کمیسیون بازرسی

 

 


کمیسیون بازرسی اعضاء کمیسیون کمیسیون بازرسی عکاسان اعضاء کمیسیون اتحادیه بازرسی اتحادیه بازرسی اصناف بازرسی صنوف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان تهران