ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء کمیسیون بازرسی

  1. سید جواد موسوی
  2. سید عبدالرسول حسینی
  3. مجید توکلی
  4. جواد باباوند
  5. سپیده اسلامیان
  6. رحمت اله قادری

 

          سید جواد موسوی رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران            سید عبدالرسول حسینی نایب رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

           رحمت اله قادری نایب رئیس اول اتحادیه و عضو کمیسیون بازرسی          سپیده اسلامیان دبیر کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

        

           جواد باباوند گبلو عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران            مجید توکلی عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

 

لیست بازرسین افتخاری اتحادیه:

عباس عقیقیان بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97عباس ترابی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97علیرضا هفت لنگ بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

امیر فرجی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97امیر شیاری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97فاطمه جهانگیری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

فتانه فرید بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97سمیه پاک نیت بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97مرجان محمدی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

حسن توکلی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97حسینعلی قنبری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97خسرو گودرزی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

محمد رضا محلاتی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97محمد سنگ سفیدی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97محمد تقی شیرازی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

محسن اسداللهی  بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97صفرعلی غفاری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97رمضانعلی منصوری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97

ابوالقاسم مزروعی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97قربانعلی بهرامی بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران سال 97محمد جعفری بازرسی افتخاری اتحادیه عکاسان تهران

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اولین جلسه کمیسیون بازرسی سال 1397

جلسه کمیسیون بازرسی 1396/11/15

فراخوان جذب نیروی بازرس افتخاری

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون بازرسی

اخبار و مصوبات کمیسیون بازرسی

 

 


کمیسیون بازرسی اعضاء کمیسیون کمیسیون بازرسی عکاسان اعضاء کمیسیون اتحادیه بازرسی اتحادیه بازرسی اصناف بازرسی صنوف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان تهران