ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء کمیسیون بازرسی

۱_آقای رحمت اله قادری اصل (عضو هیئت مدیره )
۲_آقای پرهیز ارشدی (عضو هیئت مدیره )
۳_آقای حسینعلی قنبری
۴_آقای کرامت یوسف زاده
۵_ خانم زهرا دیده گاه

 

                

لیست بازرسین افتخاری اتحادیه:

 -1آقای تقی شیرازی

 -2آقای فرهاد محمد حسن زاده

 -3آقای ابوالقاسم مزروعی

 -4آقای امیر فرجی

 -5آقای محمود بکمحمدی

 -6آقای مجید مشهدی کاظم

-7 خانم پگاه دامغانی

 -8خانم فرزانه نجفی

 -10خانم 

 -11آقای 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اولین جلسه کمیسیون بازرسی سال 1397

جلسه کمیسیون بازرسی 1396/11/15

فراخوان جذب نیروی بازرس افتخاری

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون بازرسی

اخبار و مصوبات کمیسیون بازرسی

 

 


کمیسیون بازرسی اعضاء کمیسیون کمیسیون بازرسی عکاسان اعضاء کمیسیون اتحادیه بازرسی اتحادیه بازرسی اصناف بازرسی صنوف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان تهران