ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول 1398

مورخه 1398/05/12       کد 221

 

#اطلاعیه

 

همکاران گرامی :
احتراماً ، برابر پیوست های ضمیمه شده در اطلاعیه و تصویر نامه شماره 67367 مورخ 1398/4/12 ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران منضم به نامه شماره 10804 مورخ 1398/3/22 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و نامه شماره 14508 مورخ 1398/3/7 مدیر کل محترم اداره غرب تهران سازمان تامین اجتماعی و تصویر نامه 39451/ب.م مورخ 1398/4/22 اتاق اصناف تهران ، در موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول در راستای بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید اطلاع رسانی میگردد.

مقتضی است برابر تعهدات پیش بینی شده مراتب به اعضای محترم اتحادیه اطلاع رسانی و کلیه درخواست های واصله از همکاران را جهت بررسی و تایید و طرح در کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید جهت اطلاع اتاق اصناف ارسال می گردد ./

 

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول بیمه اتحادیه عکاسان تهران 1398

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول اتحادیه عکاسان تهران 1398

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول اتحادیه عکاسان تهران 1398

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول اتحادیه عکاسان تهران 1398

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول اتحادیه عکاسان تهران 1398

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و کارگاه های مشمول اتحادیه عکاسان تهران 1398

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

قوانین و بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بخشودگی جرائم کارفرمایان تامین اجتماعی

اخطاریه کارت بهداشت

ماده 39 قانون تامین اجتماعی ، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ماهانه کارگران در مهلت قانونی

 


استانداری تهران سازمان صنعت، معدن تجارت سازمان تامبن اجتماعی جرایم بیمه ای جرایم بیمه ای کارفرمایان بخشودگی جرایم بیمه کارگاه رونق تولید بسته حمایتی اتحادیه عکاسان تهران بیمه تامین اجتماعی