ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

جریمه روزانه اشتغال اتباع خارجی فاقد مجوز کار

مورخه 1399/02/29       کد 271

 

همکاران گرامی

احتراماً ، برابر تصویر نامه شماه 992/75/12770  مورخ 1399/02/03 صادره از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره 5699/33 ج مورخ  1399/2/22 اتاق اصناف تهران پیرو بخشنامه شماره 33/20328 مورخ 1397/04/06 و بخشنامه 33/102832 ج مورخ 98/3/10 در خصوص عدم بکارگیری اتباع غیر مجاز و فاقد پروانه کار خارجی در مراکز صنفی طبق تصویر نامه مدیر کل محترم اداره کار تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر اطلاع رسانی میزان جریمه مذکور برای کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار در واحدهای صنفی استفاده می نمایند ، جهت اقدام مقتضی برای همکاران گرامی  اطلاع رسانی می گردد./

 

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران

جریمه روزانه اشتغال بکار اتباع خارجی فاقد مجوز کار اتحادیه عکاسان تهران

جریمه روزانه اشتغال بکار اتباع خارجی فاقد مجوز کار اتحادیه عکاسان تهران 2

 

 

 


اتباع خارجی وزارت کار اتحادیه عکاسان تهران اتاق اصناف تهران پروانه کار دستمزد روزانه جریمه کارفرما اتباع خارجی فاقد پروانه کار