ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم

 

مورخه 1398/02/07       کد 201

 

همکاران گرامی :

احتراماً برابر تصویر نامه 4178/ب.م مورخه 1398/1/27 از اتاق اصناف تهران و تصویر بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 1398/1/25 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده جهت اطلاع  و بهره برداری به اطلاع همکاران گرامی می رسد./

 

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیلاتی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 


تقسیط بدهی مالیاتی مالیات بر درآمد مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه عکاسان تهران ارزش افزوده مالیات اصناف بخشودگی جرائم مالیاتی بخشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی